Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Bild gånghjälpmedel

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • förflytta sig

Behov av gåstol för att

 • få omfattande stöd för att underlätta gång och förflyttning
   

Ska användas (frekvens)

 • tre gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • gåbord
 • rollator
 • stöd av annan person

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig mellan olika rum. 

En del gåstolar ska enbart användas inomhus.

 

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet (en eller båda punkterna ska uppfyllas)

 • används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.
 • måste flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Förutsatt att båda hjälpmedlen kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

Detta är inte skäl för dubbelutrustning

 • nedsmutsning
 • utrustning på arbetsplats
 • utrustning för fritidsboende

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

120609 Gåstol

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 22, 2022

Read more about Riktlinjer