Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Samtalsapparat - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Logoped

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal
     

Har förmåga att

  • tolka symboler
  • välja bland presenterade ord och uttryck
  • trycka på display

Behov av avancerad samtalsapparat för att

  • uttrycka sig

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten ställer frågor till föräldrarna om helgens planering.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

222109 Samtalsapparat

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer