Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arbetsterapeut

Specialpedagog på Barn- och ungdomshabiliteringen, enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • orientera sig i tid
  • komma ihåg inplanerade tider

 

 

Behov av dygnstavla för att

  • veta vilken tid på dygnet det är

  • komma ihåg/bli påmind om händelser

 

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • hjälpmedel på öppna marknaden, exempelvis papperskalender eller mobiltelefon samt hjälpmedel inom Elektronisk kalender enkel.

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten vet vilken tid det är på dygnet, utan att behöva fråga annan person.

Patienten äter sina måltider på rätt tid.

Ett kognitivt hjälpmedel är ett komplement till det stöd patientens får från sin omgivning och hjälpmedlet kan inte alltid ersätta det stöd som en fysisk person kan ge. Kalendrarna har inte batteri och slutar att fungera vid exempelvis strömavbrott.

Hjälpmedlet ska provas ut i hemmiljö för att säkerställa att hjälpmedlet visar rätt tid.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, MEMO Dayboard för barn med dubbelt boende.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

222712 Ur och klockor

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 5, 2021

Read more about Riktlinjer