Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inkontinens absorberande.jpg

 

 

 

 

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • ofrivilligt urinläckage

Behov av absorberande inlägg för att

  • förhindra läckage
     

Innan förskrivning ska

  • läckagemätning i 2-4 dygn genomförts

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten deltar i gruppträning utan oro för läckage.

  • Absorberande skydd med fästremsa fixeras med egen väl åtsittande underbyxa. Om egen underbyxa inte ger tillräckligt god fixering kan fixeringsbyxa förskrivas.
  • Fixeringsbyxor för absorberande hjälpmedel är flergångsartiklar och kan tvättas i maskin. Rekommenderat antal möjliga tvättar varierar från 50-100. Max antal är satt till 2 stycken enheter per beställning/förskrivning.
  • Skydden används ett åt gången.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

 

Rekommendation:

Normalförbrukning är 1-5 skydd per dygn, men kan maximeras till 6-8 skydd per dygn.

Skydd med olika absorptionskapacitet kan ibland behövas beroende på läckagets mängd och tidpunkt.

093018 Engångsinlägg för vuxna

093027 Absorberande inkontinensskydd för engångsanvändning utformade för män

093030 Inkontinensprodukter utan vätskespärr för engångsanvändning för vuxna

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 7, 2021

Read more about Riktlinjer