Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Handläggare för alternativ telefoni på Centrum för hjälpmedel

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • höra motparten i ljudförstärkta telefonsamtal

Har förmåga att

 • höra till viss del
 • göra sig förstådd med tal
 • läsa, förstå och tolka text

Behov av programvara för automatiskt textade telefonsamtal för att

 • kunna tillgodogöra sig motpartens tal i telefonsamtal med stöd av text

 

I kombination med att

 • kontakta personer i sitt nätverk
 • kontakta myndigheter
 • larma 112

 

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i månaden

Omgivningsfaktorer

 • patienter bekostar internetuppkoppling och hårdvara

 

Innan förskrivning ska följande ha uteslutits eller bedömts vara otillräckligt

 • hjälpmedel på öppna marknaden
 • Alternativ telefoni, totalkonversation
 • hörselförstärkning

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan med stöd av automatisk textning föra ett samtal med sin dotter via telefon.

Programvara för automatiskt textade telefonsamtal förskrivs endast utifrån konsultation eller egen vårdbegäran till Centrum för hjälpmedel.

 

Vid behov av varseblivning på grund av hörselnedsättning kontaktar patienten Audiologen.

 

På Centrum för hjälpmedel kan man få stöd kring lösningar för automatisk textning som finns på öppna marknaden.

 

Den automatiska textningens kvalité påverkas av faktorer såsom talets hastighet och tydlighet, bakgrundsljud, mikrofonkvalité osv. Då textningen är automatisk och ej kontrolleras av en tredje samtalspart kan textningens korrekthet ej garanteras.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • genomföra utvärdering efter 3-6 månader
 • göra uppföljning minst 1 gång per år
 • förnya programvarans licens

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Patienten bekostar själv den hårdvara som programvaran ska användas i.

 

Nej

Utan internet och strömföring går det inte att larma 112 med hjälpmedlet.

222490 Programvara för totalkonversation

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 7, 2023

Read more about Riktlinjer