Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kalender Enkel - ikon.jpg

 

 

 

 

 

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

• orientera sig i tid

 

Behov av elektronisk kalender för att

  • veta vilken dag det är

 

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • hjälpmedel på öppna marknaden, exempelvis papperskalender eller mobiltelefon

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten vet vilken dag det är, utan att behöva fråga annan person.

 

Kalendrarna har inte batteri och slutar att fungera vid exempelvis strömavbrott.

Hjälpmedlet ska provas ut i hemmiljö för att säkerställa att hjälpmedlet visar rätt tid.

 

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 4, 2022

Read more about Riktlinjer