Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

Logoped

Arbetsterapeut, vid endast textbaserad kommunikation

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • kommunicera via tal
   

Har förmåga att

 • välja bland presenterade ord och uttryck
 • hantera den enhet som programvaran ska installeras i

Behov av programvara eller app för kommunikation för att

 • uttrycka sig
 • förstå språk

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten trycker på touchskärm med visuellt presenterat ordförråd för att be om ost på sin smörgås till frukost.

Vissa programvaror och appar för kommunikation förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Skalprogram kan förskrivas som en del i en helhetslösning för åtkomst till dator.

 

Kombineras med egen enhet eller förskriven kommunikationsdator. Surfplatta kan inte förskrivas som hjälpmedel. IPad finns att låna från Centrum för hjälpmedel som en del av utprovningen.

 

Eventuell montering av enhet ska tas i beaktande i god tid inför förskrivning.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • se till att en logoped har gjort en tal- och språkbedömning om det finns misstankar om en påverkan på den språkliga förmågan.
 • ha utrett att rätt förutsättningar finns i omgivningen, exempelvis miljö och stödpersoner
 • ha utrett vilken enhet aktuell programvara eller app ska installeras i
 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas. Om hjälpmedlet är en app eller programvara kontakta CFH för returtagning av hjälpmedel.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov. 

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

222112 Programvara för närkommunikation

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 27, 2021

Read more about Riktlinjer