Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

 

Logoped

Arbetsterapeut

Specialpedagog på BUH enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal eller skrift
  • planera och genomföra vardagliga aktiviteter
     

Har förmåga att

  • se och tolka symboler

Behov av symbolbas för att

  • ersätta eller komplettera talad och skriftlig kommunikation
  • bli mer delaktig eller självständig vid planering och genomförande av vardagliga aktiviteter

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten pekar på symbolbilden ”mat” för att uttrycka hungerkänsla.

Patienten följer ett bildschema för att självständigt utföra toalettbesök.

Det finns webbaserade gratisverktyg för att skapa bildstöd.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att en logoped har gjort en tal- och språkbedömning om hjälpmedlet ska användas som kommunikationsstöd

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas. Om hjälpmedlet är en app eller programvara kontakta CFH för returtagning av hjälpmedel.

 

Om hjälpmedlet kräver användarnamn och lösenord ansvarar patienten för dessa uppgifter.

Nej, med undantag för färdiga tavlor.

Abonnemangsavgift, med undantag för Blisskarta och bokstavstavla.

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 27, 2021

Read more about Riktlinjer