Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arbetsstol - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • sitta
 • stå

 •  

I kombination med svårighet att

 • hantera manuellt reglage på arbetsstol
   

Har förmåga att

 • förflytta sig mellan olika platser i arbetsstolen
 • hantera stolens funktioner, exempelvis justera sitthöjd

Behov av arbetsstol med elfunktion för att

 • kunna utföra aktiviteter sittande
 • förflytta sig inomhus
 • kunna bromsa stolen vid förflyttning och aktivitet
 • kunna göra lägesändring, exempelvis justera sitthöjd
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • förhöjningsdynor och kildynor
 • förhöjningsklossar
 • annan sittmöbel, exempelvis karmstol, pall eller kontorsstol
 • manuellt reglerad arbetsstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten gör i ordning smörgås till frukost varje morgon.

Patienten ritar i målarboken på bildlektionen.

Arbetsstol som ska användas på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar.

Standardutrustad arbetsstol på dagligverksamhet är verksamhetens ansvar.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Ja, om hjälpmedlet är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Arbetsstolen ska vara bromsad vid förflyttning i och ur stol.

180903 Stolar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer