Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inkontinens absorberande.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Distriktssköterska

Uroterapeut

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år med funktionsnedsättning som medför

  • ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage

Behov av absorberande allt i ett-skydd för att

  • förhindra större läckage
     

Innan förskrivning ska

  • läckagemätning enligt rutin ha genomförts

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten leker med kompisar utan läckage.

Förskrivning till barn görs i samråd med barnläkare eller barnuroterapeut då det krävs fördjupade kunskaper i utredning och bedömning samt uppföljning.

 

Skydden används ett åt gången.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • genomföra uppföljning av funktion och komfort var tredje månad samt dokumentera detta i patientens journal

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

 

Rekommendation:

Barn under 3 år: Får förskrivning som täcker den uppskattade merförbrukningen. Normalförbrukning är cirka fem byten per dygn.

Barn från 3 år och ungdomar som inte fyllt 20 år: Får förskrivning som täcker hela dygnsbehovet.

Ingen avgift.

 

093012 Inkontinensprodukter för engångsanvändning för barn

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer