Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Barn hygien.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • klara sin personliga hygien stående eller sittande

Behov av badbrits, duschbord eller skötbord för att

  • duscha liggande
  • byta blöja
  • katetrisering
     

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient har god positionering för ett smidigt blöjbyte.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, av hygieniska skäl och om hjälpmedlet ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Lämna aldrig barn och ungdomar på skötbord utan uppsikt.

Ingen avgift.

 

091224 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer