Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Cyklar.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • cykla
     

Har förmåga att

  • kunna trampa

Behov av trehjulig cykel för att

  • förflytta sig utomhus
     

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i veckan

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig med cykel till och från skolan.

Tandemcykel förskrivs utifrån förskrivarblankett eller konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Elcykel eller parcykel kan inte förskrivas.

 

Barn/ungdom sitter bak.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas.

 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis lås och lyse är egenansvar och bekostas av patienten.

Ja, om hjälpmedlet är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Barn behöver vuxet sällskap i trafiken.

 

Låneavgift, betalas vid varje storleksbyte.

121806 Trehjulig cykel

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer