Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Förstorings- och skärmläsningsprogram - ikon

Illustration: Majsan Sundell

Synpedagog för alternativ telefoni vid Centrum för hjälpmedel

Person med dövblindhet som medför svårigheter att

 • se text och grafik på bildskärm för dator (pc)
   

I kombination med

 • användning av alternativ telefoni

Behov av förstorings- och skärmläsningsprogram för att

 • läsa text på dator
 • se grafik på dator
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i månaden
   

Omgivningsfaktorer:

 • fungerande enhet för alternativ telefoni
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • enklare hjälpmedel

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten läser text på datorns bildskärm.

Riktlinjen gäller endast för personer med dövblindhet som ska använda alternativ telefoni. För övriga synhjälpmedel, se Syncentralens sortiment.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

223903 Bildskärm

213609 Monitorarm

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 3, 2022

Read more about Riktlinjer