Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

På Centrum för hjälpmedel bedrivs ett aktivt samverkansarbete gällande hjälpmedel. Samverkan leder till delaktighet, inflytande och insyn i hjälpmedelsutbud och förskrivning i Region Örebro län.

Information om våra brukarråd (Patientwebben)

Mötesdatum

15 november

Samverkansansvarig

Michael Söderlind, verksamhetschef Centrum för hjälpmedel

Kristina Luhr, Utvecklingsledare Region Örebro län

Samverkansrepresentanter

Erica Gunnarsson, MAR Örebro kommun

Therese Börjesson, MAR Kumla kommun, södra länsdelen

Anneli Wase, MAR Ljusnarsberg, norra länsdelen

Katarina Olsson, MAR Karlskoga, västra länsdelen 

Mötesdatum

5 oktober

Samverkansansvarig

Cri Sirsjö, biträdande verksamhetschef Centrum för hjälpmedel

Samverkansrepresentanter

Fanny Pettersson, Lindesbergs lasarett
Siri Edströmer, Karlskoga lasarett
Gunnel Karlsson, Universitetssjukhuset Örebro
Karin Vedin, Universitetssjukhuset Örebro
Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen
Veronica Johansson, Vuxenhabiliteringen

Sortimentsgrupper består av förskrivare från kommun och region och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent. Gruppen kompletteras ibland med lagerpersonal och hjälpmedelstekniker från Centrum för hjälpmedel. Grupperna träffas cirka två gånger per år.

Sortimentsgrupperna ska:

  • Utarbeta ett hjälpmedelssortiment för Region Örebro län utifrån patienternas behov, avseende funktion, kvalitet, miljö och pris utifrån de kriterier och riktlinjer som är fastställda i Region Örebro län.
  • Diskutera underlag för kravspecifikationer på produkter inför upphandling.
  • Kontinuerligt granska och utvärdera såväl upphandlat sortiment som nyheter på marknaden.
  • Diskutera vilka produkter som kan tas bort ur sortiment

Arbetet i grupperna dokumenteras och publiceras under respektive grupp nedan.

Mötesdatum

2 mars

Sortimentsansvariga

Arbetsstolar: Erika Nordin

Fjärrstyrda system, larm och hygien: Torbjörn Persson

Sängryggstöd: Pernilla Hedlund

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Annika Kleber

Södra länsdelen: Lotta Spång och Marita Andersson

Västra länsdelen: Malin Sirén och Marina Fromell

Örebro kommun: Anna Fransson och Hanna Engman

USÖ: Anna Rydén och Kristina Nilsson

Mötesdatum

16 mars

Sortimenstansvarig

Eldrivna rullstolar: Maria Matteusson och Torbjörn Persson

Ramper: Anders Gille

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Åsa Lindberg och Matilda Waern

Västra länsdelen: Sofia Josefsson och Victoria Andersson

Södra länsdelen: Susanne Almstedt och Marie Udd

Örebro kommun: Anneli Berger och Åsa Svensson

USÖ: Karin Gustafsson och Anna Rydén

Mötesdatum

nästa möte september 2022

Sortimentsansvarig

Åsa Karlsson

Christina Jendeberg

Förskrivarrepresentanter

Psykiatri, Region Örebro län: Lena Stolphage

Affektivmottagning APÖ, USÖ: Carina Ehn

Karlskoga kommun: Annicka Linder

Barn- och ungdomshabiliteringen: Ann-Marie Melin

Vuxenhabiliteringen: Sanna Lundgren

Örebro kommun: Helena Danielsson

USÖ: Anna Rydén, Reny Andersson

Mötesdatum

1 februari 2022 kl. 14:30-16:00

Sortimentsansvarig

Lovisa Verner

Förskrivarrepresentanter

Barnhabiliteringen: Erik Kransmo

Vuxenhabiliteringen:

Logopedi och foniatri, USÖ: Magdalena Andersson

Logopedimottagningen, Karlskoga lasarett:

Mötesdatum

13 september 13:00

Sortimenstansvarig

Allround-, komfort- och transportrullstolar: Pernilla Hedlund

Aktivrullstolar: Ulla-Clara Hammarlund

Dynor: Charlotte Carling

Drivvagregat: Ulla-Clara Hammarlund och Charlotte Carling

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Jenny Lund

Västra länsdelen: Charlotta Nilsson och Malin Boström

Södra länsdelen: Carina Björnram och Åsa Nilsson

Örebro kommun: Cecilia Rydin och Charlotte Nilsson

Vuxenhabiliteringen: Bodil Eriksson

Karlskoga lasarett: Nina Thomsen och Sara Jonsson

Lindesbergs lasarett: Fanny Pettersson

USÖ: Gunnel Karlsson

 

Mötesdatum

13 september 14:00-15:30

Sortimentsansvarig

Erika Nordin

Förskrivarrepresentanter

Primärvården, RÖL: Lina Jansson

Barnhabiliteringen:

Vuxenhabiliteringen: Emelie Dalberg Nystedt

Karlskoga lasarett: Ian Eide

Lindesbergs lasarett: Kristina Härder

USÖ: Karin Wedin och Helene Nilsson

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021