Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Nytt avtal för inkontinenshjälpmedel

Den 1 november börjar det nya avtalet för inkontinenshjälpmedel att gälla. Mycket är sig likt i det nya avtalet, men vi har fått några förändringar. Uppdaterade sortimentsöversikter kommer inom kort.


Påverkan på kopierade beställningar

Efter avtalsstart kommer du inte kunna kopiera beställningar gjorda före 1 november. Ny beställning behöver läggas istället, därefter fungerar kopiering igen.

Om du försöker göra en kopia kommer felmeddelandet ”Du saknar rättighet för vald förskrivningstyp” att visas.

Den som är anställd av en vårdgivare, vilken är regionen, kommun eller privat vårdgivare som har avtal med Region Örebro län.

Vårdgivarens verksamhetschef eller motsvarande utser och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses till förskrivare har den utbildning och kompetens som krävs samt ansvarar att utsedd förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen. Inom Örebro län är den vägledande rekommendationen att förskrivaren har godkänd inkontinensutbildning, vilket bör vara 7,5 högskolepoäng inom vård och behandling vid blåsoch tarmdysfunktion.

Förskrivningsrätten ingår i tjänsten och vid ändring till annan tjänst upphör förskrivningsrätten.

Du som blivit utsedd av verksamhetschef att bli förskrivare ska gå socialstyrelsens webbaserade utbildning; Förskrivning av förbrukningsartiklar. På Socialstyrelsens hemsida läser du mer och registrerar anmälan. Socialstyrelsens utbildningsportal fungerar inte i Internet explorer - använd annan webbläsare till exempel Chrome eller Firefox istället.

Efter utbildningen ansöker du, tillsammans med chef, om licens till IT-systemet LMN. Kursintyg från Socialstyrelsens utbildning bifogas anmälan.

Vid vissa situationer behöver dina uppgifter i LMN uppdateras. Det kan till exempel vara i samband med

 • byte av arbetsplats
 • tillägg av ny arbetsplats
 • namnbyte
 • en tillsvidareanställning
 • förlängning av visstidsanställning
 • avslut av tjänst

Ändringen meddelar du oss genom att skicka in blanketten nedan.

Patienter som själv hämtar sina hjälpmedel på CFH kan få avisering via sms när produkterna finns för hämtning.

Avisering kommer också att införas för den som för den som får sina hjälpmedel levererade av oss till hemmet. Du bestämmer vid förskrivningen om aviseringen ska gå til patienten eller till en kontaktperson.

Se till att rätt telefonnummer till patienten finns i LMN. 

 

Vi har tagit fram filmer för att hjälpa dig navigera och arbeta i LMN. Du väljer om du vill se alla filmerna eller bara önskade kapitel. Filmen har 22 kapitel som berör bland annat:

 • navigering och information på startsidan
 • söka patient och navigering i patientbilden
 • redigering av patientbilden
 • förskrivning
 • prisjämförelser
 • produktsökning

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Thursday, October 21, 2021