Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Pascal

Pascal används av all vårdpersonal främst för att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina läkemedel fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Börja med att kontakta den lokala it-supporten

Om du behöver anmäla ett fel ska du i de flesta fall börja med att vända dig till din lokala it-support. De tar ställning till om de kan åtgärda felet internt eller om de ska göra en felanmälan till Inera.

Om systemet

Pascal är det enda systemet som tillåter förskrivning av dosförpackade läkemedel. 

Med Pascal kan man också:

  • se recepthistorik upp till 26 månader tillbaka i tiden
  • se information om giltighet på recept
  • skicka meddelanden mellan vårdpersonal och dosapotek
  • beställa redan förskrivna hela förpackningar av läkemedel och handelsvaror
  • se uthämtade läkemedel även för personer som inte är dospatienter

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 23, 2022