Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Lifecare SP

Lifecare SP är ett webbaserat system för samverkan inför utskrivning från slutenvård (SPU) och samordnad individuell plan (SIP) mellan Region Örebro län och länets kommuner. Lifecare SP används även för planering mellan Karlskoga lasarett och kommuner och vårdcentraler i östra Värmland.

Region Örebro län ansvarar för support för systemet Lifecare SP (Samordnad planering).

System och support

Här hittar du e-learning och arbetsdokument för Lifecare SP

Lifecare SP supportportal och e-learning

Reservrutiner vid driftstopp i Lifecare SP

Kontakta alltid supporten vid driftstopp om det inte finns ett driftmeddelande överst på denna sida. Vid längre driftstopp gå över till rutin vid driftstopp.

Rutin vid driftstopp i Lifecare SP

Kontakta Servicecenter

E-post: servicecenter@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 60 00

Måndag - torsdag: 7:30 - 16:30
Fredag: 7:30 - 16:00

 

Contacts

Jeanette Rosberg

Förvaltningsledare Lifecare Samordnad planering

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 3, 2022