Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Aktiv-rullstol.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att

 • gå, helt eller delvis
   

Har förmåga att (samtliga punkter ska uppfyllas)

 • självständigt köra rullstol i de miljöer där den avses att användas
 • sitta med annan typ av sittkomfort som har färre inställningsmöjligheter, jämfört med allround- och aktivrullstol
 • köra rullstol som inte har tippskydd

Behov av aktivrullstol för (samtliga punkter ska uppfyllas)

 • de köregenskaper en lätt aktivrullstol ger jämfört med en aktivrullstol

 • att minska risken att få/kompensera för smärta, förslitning eller funktionsnedsättning i övre extremitet

 

I kombination med behov att

 • personen är en van aktivrullstolsförare
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen 

 

Innan förskrivning ska följande ha uteslutits eller bedömts vara otillräckligt:

 • väl anpassad och inställd aktivrullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig till parkeringshuset, lastar in rullstolen i bilen och åker och hämtar barnen på förskolan.

 

Lätt aktivrullstol förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

En lätt aktivrullstol har fast ram, ingen kryssfällning. Vid transport i bil plockas stolen isär i flera delar, vilket ger lättare men fler lyft för patienten.

 

Viktigt att pumpa däck och rengöra länkhjul för att bevara goda köregenskaper.

 

Tillbehör som vinkelställbara benstöd, massiva däck och vårdarbromsade drivhjul monteras inte på aktivrullstol.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • träna körteknik med patienten, tills god körteknik har uppnåtts i den miljö som rullstolen ska användas
 • instruera lastning i och ur rullstol i fordon 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Nej.

Lätt aktivrullstol saknar tippskydd och förutsätter att patienten har god körteknik.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer