Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • utföra fysisk aktivitet
     

Har förmåga att

  • själv, eller med hjälp av annan person, genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av manuell träningscykel för att

  • bibehålla eller förbättra exempelvis rörlighet, cirkulation eller styrka i övre och nedre extremitet

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • likvärdig träning på annat sätt, exempelvis träning på gym

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever ökad rörlighet som leder till förbättrad ADL–förmåga.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet

  • är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra

Förutsatt att båda hjälpmedlen kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Tryck och skjuv ökar under rumpan vid träning.

Om hjälpmedlet är placerat mot en vägg riskerar patienten att välta bakåt med stol, rullstol eller arbetsstol.

044803 Tränings- och ergometercyklar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer