Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Aktiv-rullstol.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • gå, helt eller delvis
   

Har förmåga att (samtliga punkter ska uppfyllas)

 • självständigt köra rullstol i de miljöer där den avses att användas
 • sitta med annan typ av sittkomfort som har färre inställningsmöjligheter, jämfört med allroundrullstol

Behov av aktivrullstol för att

 • förflytta sig självständigt inom- eller utomhus
   

I kombination med

 • behov av de köregenskaper en fastramstol ger jämfört med en rätt balanserad kryssfälld rullstol

 

Ska användas (frekvens)

(minst en punkt ska uppfyllas)

 • dagligen
 • flera gånger i veckan, om personen själv behöver lyfta i/ur bil och då inte klarar att lyfta en allroundrullstol
   

Innan förskrivning ska följande ha uteslutits eller bedömts vara otillräckligt:

 • väl anpassad och inställd allroundrullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig i sin närmiljö och orkar laga middag med familjen.

Patienten kan köra rullstolen själv och leker med kompisarna på rasten.

 

Aktivrullstol förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

En aktivrullstol har fast ram, ingen kryssfällning. Vid transport i bil plockas stolen isär i flera delar, vilket ger lättare men fler lyft för patienten.

 

Viktigt att pumpa däck och rengöra länkhjul för att bevara goda köregenskaper.

 

Tillbehör som vinkelställbara benstöd, massiva däck och vårdarbromsade drivhjul monteras inte på aktivrullstol.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • träna körteknik med patienten, tills god körteknik har uppnåtts i den miljö som rullstolen ska användas
 • instruera lastning i och ur rullstol i fordon 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Aktivrullstol kan utrustas med tippskydd men de kan också plockas bort om det bedöms att patienten klarar sig utan.

Fästpunkter för transport i bil kan märkas upp.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer