Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • stå 

 

Har förmåga att

  • själv, eller med hjälp av annan person, genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av ståstöd för att

  • ställa sig upp och bevara möjligheten att stå

 

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • likvärdig träning på annat sätt

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever minskad spasticitet, eller ökad cirkulationsförmåga som underlättar aktivitet.

Vissa ståstöd förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel eller kontakt med CFH. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

Uppresningsfunktion med el kan förskrivas när patient saknar förmåga att aktivt ställa sig upp på grund av exempelvis nedsatt muskelstyrka eller smärta.

Ståstöd tar plats, det måste kunna transporteras/levereras och få plats hos patienten.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet

  • är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Förutsatt att båda hjälpmedlen kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

053603 Ståbarrar och ståstöd

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 30, 2022

Read more about Riktlinjer