Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Dynor.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • variera sittställning
   

I kombination med

 • användning av rullstol för förflyttning

Behov av tryckavlastande och positionerande dyna för att

 • avlasta genom att fördela tryck på så stor understödsyta som möjligt
 • få anpassad positionering av bäcken och lår
 • minska risken att utveckla trycksår
 • främja läkning av hudskada eller trycksår
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten har rätt positionering för bäcken och lår, och glider inte fram på dynan.

Patienten upplever minskad smärta.

Dynorna är avsedda att användas i rullstol.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Restriktioner vid användning...

Ingen avgift.

 

043303 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer