Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Drivaggregat - att köra själv, bild

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • köra sin manuella rullstol
   

Har förmåga att

 • framföra rullstol med drivaggregat på ett säkert sätt i de miljöer där de avses att användas

Behov av drivaggregat för att

 • förflytta sig självständigt inom- och utomhus eller enbart utomhus
   

I kombination med att (minst en punkt ska uppfyllas)

 • kompensera exempelvis nedsatt kraft eller funktion i hand och arm
 • minska smärta som annars hindrar utförandet betydligt
 • kunna förflytta sig självständigt i sin närmiljö

 • kunna lasta i bil för att använda manuell rullstol med eldrift på den plats man ska till

 

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Omgivningsfaktorer:

 • förvaring ska vara ordnad i ett låst och skyddat utrymme, till exempel eget förråd eller bostad. Utrymmet ska hålla minst +10°. Altan, balkong och trapphus är inte godkänt som förvarings- och laddningsutrymme.
   

Innan förskrivning ska följande ha uteslutits eller bedömts vara otillräckligt:

 • eldriven rullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig mellan de olika föreläsningssalarna på universitetet.

Drivaggregat förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel

 

Beroende på typ av drivaggregat kan rullstolens köregenskaper försämras, när drivaggregatet är urkopplat. Rullstolen blir betydligt tyngre med drivaggregat.

 

Stol försedd med drivaggregat har inte samma framkomlighet, hastighet, körsträcka och körkomfort som en eldriven rullstol.

 

Olika typer av drivaggregat kräver olika fysiska och kognitiva förmågor av patienten. De kräver också olika mycket av den körtekniska förmågan. Se Förskrivarstöd - Drivaggregat

 

Manuell rullstol med drivaggregat ska ersätta gångförmågan, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Gånghastighet är ungefär 4-6 km/timme. Drivaggregatens maxhastighet varierar från 6-10 km/h beroende på modell.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • i bedömning ta ställning till om drivaggregat ska ersätta eldriven rullstol. I undantagsfall kan drivaggregat bli ett komplement till eldriven rullstol. Då ska kostnad, nytta och mervärde av förskrivningen analyseras. Förutsatt att båda hjälpmedlen används dagligen.
 • körträna med patienten, tills god körteknik har uppnåtts, i den miljö som drivaggregatet ska användas.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Patient ska efter körträning klara att köra i de miljöer som är aktuella för patienten att köra i.

 

Manuell rullstol med drivaggregat får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt.

122409 Drivaggregat för manuella stolar

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 29, 2021

Read more about Riktlinjer