Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inkontinens kvarliggande kateter.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • tömningsproblem av urinblåsan
  • avflödeshinder från urinblåsan

Behov av kvarliggande kateter för att

  • fullständigt tömma urinblåsan
     

Innan förskrivning ska följande uteslutas

  • tömning av urinblåsan via ren intermittent katetrisering

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten tömmer urinblåsan fullständigt.

Förskrivning till barn görs i samråd med barnläkare eller barnuroterapeut då det krävs fördjupade kunskaper i utredning och bedömning samt uppföljning.

 

Patienten kan behöva individuellt utprovade tillbehör och hjälpmedel specifika för användning dagtid respektive nattetid.

 

Kateterventil ska om möjligt användas för att upprätthålla urinblåsans lagringskapacitet. Ventilen byts varje vecka.

 

Urinpåse används när patienten inte har möjlighet att sköta en kateterventil eller om det inte är bra att samla urin i blåsan.

 

Initiering av kateterbehandling med Tiemannkateter sker endast av urolog, urologsjuksköterska eller uroterapeut.

 

Benfixering för urinuppsamlingspåsar är alla flergångsartiklar och kan tvättas i maskin. Rekommenderat antal möjliga tvättar varierar från 25-100. Max antal är satt till 2 stycken enheter per beställning/förskrivning.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • genomföra uppföljning av funktion och komfort var tredje månad samt dokumentera detta i patientens journal

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

092403 Kvarliggande katetrar

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021

Read more about Riktlinjer