Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att


 •  

I kombination med svårighet att

 • förflytta sig utomhus
   

Har förmåga att

 • sitta i rullstol som inte har specifika anpassningsmöjligheter

Behov av transportrullstol för att

 • komplettera gångförmågan
 • bli körd av annan person utomhus
   

Ska användas (frekvens)

 • regelbundet vid förflyttningar utomhus
 • begränsad tid vid varje användningstillfälle

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient körs av sin närstående eller boendepersonal till vårdcentralen.

 

 

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Nej.

Transportrullstol är alltid i sitt basutförande utrustad med tippskydd och med fästpunkter för transport i färdtjänst.

122218 Manuella vårdmanövrerade rullstolar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer