Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Punktdisplay - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Synpedagog för alternativ telefoni vid Centrum för hjälpmedel

Person med dövblindhet som medför svårigheter att

 • läsa och skriva svartskrift
   

I kombination med

 • användning av alternativ telefoni
   

Har förmåga att

 • läsa och skriva punktskrift

Behov av punktdisplay för att

 • läsa och skriva vid användning av alternativ telefoni
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i månaden
   

Omgivningsfaktorer:

 • fungerande enhet för alternativ telefoni

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten läser text från programvara för alternativ telefoni.

Riktlinjen gäller endast för personer med dövblindhet som ska använda alternativ telefoni. För övriga synhjälpmedel, se Syncentralens sortiment.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej, med undantag för olika längder som ska användas till olika enheter.

223905 Taktila datordisplayer

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 3, 2022

Read more about Riktlinjer