Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Gåbord - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast och arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • stå
  • resa sig

  •  

Har förmåga att

  • gå några steg
  • självständigt sköta höjdreglering när den är elektrisk

Behov av gåbord för att få stöd eller avlastning vid gång

  • mellan olika rum
  • mellan olika möbler/hjälpmedel

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt

  • rollator
  • rollator med RA- eller gåbordsöverdel

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig mellan säng och rullstol.

Vissa gåbord förskrivs endast utifrån förskrivarblankett till Centrum för hjälpmedel eller kontakt med CFH. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Gåbord med elfunktion kan endast förskrivas för att göra patienten självständig vid förflyttning. Patienten ska självständigt sköta höjdregleringen. Tillsyn vid förflyttning är tillåten.

 

Gåbord är inte riktningsstabila utan lämpar sig bäst för kortare gångsträcka eller överflyttning.

 

Ska endast används inomhus.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet

  • används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att båda hjälpmedlen kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

 

120612 Gåbord

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 4, 2022

Read more about Riktlinjer