Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ramper - ikon.jpg

Illustration Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator upp och nedför en nivåskillnad

Behov av lättviktsramp för att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator på annan plats än den egna bostaden

 

I kombination med svårighet att

  • bära med sig rampen

 

Ska användas (frekvens)

  • varje vecka

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt

  • delad ramp
  • ramp med hel åkyta i aluminium

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan ta sig in i föreningens lokaler.

Rampen tål inte att ligga ute i alla väder utan läggs på plats vid förflyttningstillfället.

Transportmåttet blir det samma som rampens längd.

Avåkningsskyddet är lägre jämfört med det på aluminiumramper.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om behov finns av olika längd.

Kontrollera att leverantörens rekommendationer om maximal nivåskillnad för aktuell ramp samt att max belastning inte överskrids.

Kontrollera att rampen ligger stadigt. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Ingen avgift

Avgiftshandboken

183015 Portabla ramper

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 8, 2023

Read more about Riktlinjer