Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • ofrivilligt urin- och/eller avföringsläckage där läckage förekommer vid sidan om det kroppsburna skyddet
     

Barn över fem års ålder med diagnostiserad nattenures.

Behov av hygienunderlägg för att

  • förhindra läckage i säng eller sittmöbel
     

Innan förskrivning ska

  • läckagemätning i 2-4 dygn genomförts
  • skydd med olika absorptionskapacitet och fixering har provats

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Madrassen är torr på morgonen.

Förskrivning till barn görs i samråd med barnläkare eller barnuroterapeut då det krävs fördjupade kunskaper i utredning och bedömning samt uppföljning.

 

Tvättbara skydd förskrivs i första hand.

 

Skydden används ett åt gången.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

 

Rekommendation:

3-6 tvättbara hygienunderlägg per år.

093045 Icke kroppsburna tvättbara produkter för att absorbera urin och avföring

093042 Icke kroppsburna engångsprodukter för att absorbera urin och avföring

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 9, 2023

Read more about Riktlinjer