Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ramper - ikon.jpg

Illustration Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator upp och nedför en nivåskillnad, exempelvis en trappa eller tröskel

Behov av portabel ramp för att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator på annan plats än den egna bostaden
  • förflytta sig med rullstol eller rollator i eller utanför hemmet
  • lasta rullstol i och ur bil, eller till släpvagn

 

Ska användas (frekvens)

  • tillfälligt
  • flera gånger i månaden

 

Omgivningsfaktorer

  • Portabel ramp ska inte ersätta en installation av stationär/fast ramp

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan ta sig in i föreningens lokaler.

Vissa ramper har hög vikt och kan vara svåra att hantera.

 

Tre-metersramp klarar som högst en nivåskillnad på 60 cm.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om behov finns av olika längd.

Kontrollera att leverantörens rekommendationer om maximal nivåskillnad för aktuell ramp samt att max belastning inte överskrids.

Kontrollera att rampen ligger stadigt. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Ingen avgift

Avgiftshandboken

183015 Portabla ramper

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 8, 2023

Read more about Riktlinjer