Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Avancerade kommunikationshjm.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Logoped

Arbetsterapeut, vid endast textbaserad kommunikation

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • kommunicera via tal 

Har förmåga att

 • se och tolka symboler, om kommunikationen ska baseras på visuell presentation
 • höra och tolka talat språk, om kommunikationen ska baseras på auditiv presentation
 • använda symboler/representationer i kommunikativt syfte
 • kognitivt hantera dator med programvara för att uttrycka kommunikativa budskap till sin omgivning

Behov av enkel kommunikationsdator för att

 • ersätta eller komplettera talad kommunikation
   

I kombination med att

 

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • enklare hjälpmedel
 • lågteknologiskt alternativ

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten berättar för förälder hur dagen har varit.

Kommunikationsdator förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Avancerade kommunikationshjälpmedel kräver mycket stöd från förskrivare vid implementering.

 

Kan inte förskrivas för underhållning, spel eller liknande.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • se till att en logoped har gjort en tal- och språkbedömning om det finns en misstanke om en påverkan på den språkliga förmågan
 • styrsätt av dator är utprovat och det ska ha bedömts finnas förutsättningar att använda styrsättet med kommunikationsdatorn
 • ha utrett att rätt förutsättningar finns i omgivningen, till exempel miljö och stödpersoner
 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

222109 Samtalsapparat

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 4, 2023

Read more about Riktlinjer