Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

allround-rullstol.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • gå, helt eller delvis

Behov av allroundrullstol för att

 • förflytta sig självständigt inomhus eller utomhus
   

I kombination med

 • individuellt anpassad sittkomfort
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
 • regelbundet utomhus för att komplettera gångförmågan vid längre förflyttningar

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten har rätt positionering för bäcken och bål samt gynnsam sparkhöjd så att patienten klarar självständig förflyttning mellan det egna rummet och den gemensamma matsalen på boendet.

Patienten kan följa med på utflykt eller annan uteaktivitet på skola/fritids.

 

 

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • träna körteknik med patienten
 • instruera lastning i och ur fordon

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov eller om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka. 

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Allroundrullstol är alltid i sitt basutförande utrustad med tippskydd och med fästpunkter för transport i färdtjänst.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer