Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • använda datorns standardtangentbord eller skriva på smartphone eller surfplatta

Behov av tangentbord för att

  • skriva text i dator, smartphone eller surfplatta

 

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har en fungerande dator, smartphone eller surfplatta att ansluta tangentbord till

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • tangentbord som finns på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten betalar räkningar på internet.

Vissa styrsätt förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Skärmtangentbord till dator är ett alternativ till fysiskt tangentbord och visas direkt på skärmen. Det kan användas med en vanlig mus eller alternativ datormus. För mer information se under rubriken Förskrivarstöd.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • hjälpa patienten att utforma en bra datorarbetsplats, se under rubriken Förskrivarstöd

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Vissa hjälpmedel inom produktgruppen har abonnemangsavgift.

223603 Tangentbord

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 4, 2022

Read more about Riktlinjer