Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Hygienhjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • förflytta sig i och ur badkar
   

I kombination med

 • hudproblem
 • smärtproblematik
   

Har förmåga att

 • förflytta sig till och från badkarslyften
 • hantera badkarslyftens manöverdosa

Behov av stationär lyft eller badkarslyft för att

 • få åtkomst till bad för att få smärtlindring som kräver varma bad
 • få åtkomst till bad för att behandla hudproblem
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten har mindre hudproblem efter två månaders regelbundet badande.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

123615 Stationära lyftar

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer