Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • hålla i eller få åtkomst till bok, dator, smartphone, surfplatta eller hjälpmedel

 

Behov av läsbord för att

  • vid användning få god position av bok, dator, smartphone, surfplatta eller hjälpmedel

 

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i veckan

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • hjälpmedel på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten sitter i sängen och löser korsord.

Kan inte förskrivas som avlastningsbord.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

180315 Sängbord

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 22, 2023

Read more about Riktlinjer