Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Bälten och selar - ikon.jpg

 

 

 

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • sitta

Behov av bälte eller sele för att

  • bibehålla position i sittande

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten bibehåller sittande position och kan sparka sig ut till matsalen på boendet.

Bälte och sele syftar till att positionera, hjälpa eller aktivera patienten.

 

Bälte eller sele kan bara användas med patientens eller målsmans samtycke. Om patienten inte kan ge ett uttryckligt samtycke till användning av bälte eller sele är det viktigt att patienten på något sätt ändå visar sitt samtycke. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

 

Positioneringsbälte för bäcken ska alltid användas vid positioneringsbälte för bål, huvud, fot eller arm.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • utbilda nätverket i handhavande av bälte eller sele
  • följa upp att bälte och sele används på korrekt sätt och att storleken fortfarande passar patienten

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Använd bälte och sele enligt instruktion.

Ingen avgift

 

090703 Sittbälte

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 4, 2023

Read more about Riktlinjer