Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inkontinens kateter.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • tömningsproblem av urinblåsan
  • avflödeshinder från urinblåsan

Behov av tappningskateter för att

  • fullständigt tömma urinblåsan

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten tömmer urinblåsan fullständigt.

Förskrivning till barn görs i samråd med barnläkare eller barnuroterapeut då det krävs fördjupade kunskaper i utredning och bedömning samt uppföljning.

Förstahandsval för tappningskateter är (hydrofil) kateter som ska blötläggas i vatten innan användande.

Katetrar med eller i vätska används som andrahandsval då medicinska behov och funktionella behov finns, till exempel funktionsnedsättning med nedsatt handmotorik, upprepade urinvägsinfektioner, sämre immunförsvar och att rent vatten inte finns tillgängligt.

Kateter med uppsamlingspåse förskrivs att ta med utanför hemmiljön när särskilda behov finns, till exempel förflyttningsproblematik (rullstolsburen).

Initiering av kateterbehandling med Tiemannkateter sker endast av urolog, urologsjuksköterska eller uroterapeut.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att bedömning, utprovning och inlärning av hantering vid RID (Ren Intermittent Dilatation) har utförts av uroterapeut eller specialutbildad sjuksköterska efter läkarordination
  • genomföra uppföljning av funktion och komfort var tredje månad samt dokumentera detta i patientens journal.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

092406 Intermittenta katetrar som förs in genom urinröret

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021

Read more about Riktlinjer