Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Tidshjälpmedel - ikon.jpg             

                                 Illustration: Majsan Sundell     

Arbetsterapeut

Specialpedagog på Barn- och ungdomshabiliteringen, enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • starta och avsluta aktivitet

Behov av 

  • förstå och beräkna tid

 

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i veckan

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Jag går till skolan i rätt tid.
Jag äter frukost i max 20 minuter.

Förskrivningen ska leda till ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer gällande tidsuppfattning.

Det visuella tidsstödet kan uppfattas på olika sätt. Låt patienten prova/se olika varianter på tidsstöd för att få rätt visuellt stöd.

Armbandsklockor med uppläsning räknas som egenansvar.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Eventuellt batteribyte bekostas av patienten.


Timglas ska laddas regelbundet.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov, till exempel om patienten behöver olika tidsintervaller för olika aktiviteter. 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

222712 Ur och klockor

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer