Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Kurser för hjälpmedelsförskrivare - Centrum för hjälpmedel

Anmälan

Till våra produktutbildningar och sortimentsvisningar anmälar du dig via regionens utbildningsportal Ping-Pong. Du som inte är anställd av Region Örebro län behöver logga in med Bank-id för anmälan.

Du hittar länken på informtionssidan för respektive kurs.

Anmälan till Grundläggande förskrivarutbildning

Till utbildningen Grundläggande förskrivarutbildning anmäler du dig genom att skicka in en ansökan om förskrivarlicens. På blanketten anger du vilket datum som du vill delta i utbildningen.

Om du får förhinder och inte kan delta vid ett utbildningstillfälle vill vi att du meddelar det snarast. Din plats kan då erbjudas till första personen på väntelistan.

I Ping-Pong

Du avbokar produkt- och sortimentsutbildningar i utbildningsportalen Ping-Pong, i menyvalet under Region Örebro läns logga, klickar du på "Aktiviteter" och sedan "Mina kurser" för att hitta aktuell utbildning.

Du som inte är anställd av Region Örebro län loggar in med Bank-id.

Inloggning Ping-pong

Grundläggande förskrivarutbildning

Om du vill avboka din plats på Grundläggande förskrivarutbildning ska du anmäla det till Centrum för hjälpmedels kundtjänst.

Meddela vilken kurs det gäller samt datum och tid då du skulle deltagit.

Skicka e-post till CFH:s kundtjänst

Vid frånvaro på grund av sjukdom

Blir du sjuk på kursdagen vill vi att du anmäler det till Centrum för hjälpmedels kundtjänst.

Medela vilken kurs det gäller samt vilken tidpunkt du skulle deltagit.

Skicka e-post till CFH:s kundtjänst

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 1, 2021