Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
14
March
2023

AT-seminarium Försäkringsmedicin

Tuesday 14 March - Friday 15 March 2024

11
March
2024

Ortopedisk medicin - ST-läkare i primärvården

Monday 11 March - Tuesday 12 March 2024

02
April
2024

Panoramaröntgen - Behörighetsgrundande kurs

Tuesday 02 April - Friday 05 April 2024

17
April
2024
22
April
2024

B-delmålsveckan

Monday 22 April - Friday 26 April 2024

23
April
2024

AT-seminarium Palliativ vård

Tuesday 23 April 2024

25
April
2024

Ledarskap och genus 25-26 april 2024

Thursday 25 April - Friday 26 April 2024

28
May
2024

Vårdambitionsnivåer - utbildning inom tandvård

Tuesday 28 May 2024

31
May
2024

Utbildning i Vattendans

Friday 31 May 2024

30
September
2024

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 14, 2023