Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

AT/BT-seminarium Palliativ vård

Detta seminarium kan klart rekommenderas för dig som önskar att få en djupare insikt i vad det innebär att arbeta med patienter som har en livshotande sjukdom, med kort förväntad överlevnad, och där fokus bör vara på symtomlindring. Seminariet är lämpligt att gå i början av din AT, första eller andra halvåret. Under seminariet följer vi en patient från debutsymtomen till det terminala skedet. Vi presenterar behandlingens olika aspekter, lyfter in psykologiska, sociala och existentiella perspektiv, och samtalar om hur vi förhåller oss till närstående. Allt detta under kompetent handledning och inkännande samtal från kursledarna.

Thu 07 Nov 2024
08:30 - 17:00
Vinön, H-huset USÖ
Deadline -
Sat 31 Aug 2024
Add to my calendar

OBSERVERA att anmälan är bindande. Oanmäld frånvaro debiteras med 500 kronor via avdrag från studiepott eller löneavdrag. Kom även ihåg att lägga in om ledighet för kurs i Heroma.

Fika ingår i utbildningen, lunch bekostas av deltagaren själv.

Anmälan görs via Utbildningsportalen