Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
28
May
2024

Vårdambitionsnivåer - utbildning inom tandvård

Tuesday 28 May 2024

18
September
2024

Handledarutbildning - Folktandvården, SÖ1

Wednesday 18 September - Wednesday 16 October 2024

19
September
2024

Ledarskapsutbildning för ST-tandläkare, SÖ3

Thursday 19 September - Thursday 17 October 2024

30
September
2024