Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Ortodontiassistentutbildning

Utbildningen syftar till att öka studenternas kunskap och förståelse av ansikts- och bettutveckling, bettfel och käkställningsavvikelser, psykologiska aspekter vid behandling av barn, samt handhavande av vanligt förekommande ortodontisk apparatur. Utbildningen består av fyra delkurser som löper på halvfart över 4 terminer.

Innehåll

Ortodonti Delkurs I

Ortodonti, teoretisk kurs
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier som omfattar ansikts- och bettutveckling, insamling och sammanställning av data för journalupptagning, metodik för kliniska behandlingsmoment och patientomhändertagande

Klinisk kurs
Utförs på ortodontiklinik på hemorten under handledning av ortodontist.
Praktiska moment/tillämpning av teoretiska kunskaper som innefattar; anamnes, registrering, dokumentation, fotografering, avtryckstagning, profilröntgenanalys, fotografering samt olika kliniska behandlingsmoment.

Ortodonti Delkurs II

Ortodonti, teoretisk kurs
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier som omfattar
bettfel och käkställningsavvikelser, principerna för apparaturbehandling av bettavvikelser, vävnadsreaktioner vid tandförflyttning, materiallära och metodik vid applicering av tandregleringsapparatur.

Ortodonti, klinisk kurs
Utförs på ortodontiklinik på hemorten under handledning av ortodontist.
Praktiska moment/tillämpning av teoretiska kunskaper som innefattar; olika kliniska behandlingar med förekommande typer av ortodontisk apparatur och material.

Ortodonti Delkurs III

Fördjupningskurs i ortodontisk diagnostik och behandlingsmetodik samt allmän odontologimedicin.

Ortodonti Delkurs IV

Kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori:

  • Vetenskapsteori
  • Forskningsmetodik och etik
  • Informationssökning
  • Att läsa vetenskaplig litteratur
  • Statistik
  • Resultatpresentation

Fördjupningsarbete av vetenskaplig karaktär:

  • Projektplanering
  • Materialinsamling och resultat
  • Sammanställning, skriftlig och muntlig resultatpresentation.
  • Muntlig examination

Avgift:

25 000 kr per termin (100 000 kr för 4 terminer), exklusive moms

Datum och anmälan:

Kvalifikationer: Sökanden bör ha varit verksam som tandsköterska under minst två år samt arbeta på en ortodontiklinik.

Anmälan: Skickas till Anette Edgren, Folktandvårdens specialisttandvård, Box 1126, 701 11 Örebro eller via
e-post: Anette Edgren.

Sista ansökningsdag: 18 juni 2021

Kursstart: 20 september 2021

Övrigt:

Den teoretiska och praktiska undervisningen är förlagd till Örebro, 2 dagar vid 3-4 tillfällen per termin. Undervisning via digital plattform kan bli aktuellt.

Kursansvariga: Farhan Bazargani och Rage Abdullahi, Övertandläkare, telefon: 019-602 40 50

Kurskoordinator: Anette Edgren

 

Did the content help you?

Last updated: Friday, August 12, 2022