Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Färdighetsträning

Kliniskt träningscenter, KTC, i Örebro län erbjuder ett antal olika utbildningar och kurser i färdighetsträning för dig som jobbar inom vårdrelaterade verksamheter. Utbildningarna utgår från Vårdhandboken.

KTC har tagit fram e-utbildningar och kunskapstest för tre olika områden: trakeostomi, centrala infarter och andningsvård (högflödesbehandling). 

Utbildningarna kan med fördel användas inför besök på KTC och som träning inför praktiska moment. 

Utbildningen består av fem stycken filmer som du ska se i ordningsföljd. Total tidsåtgång för filmerna är lite drygt 30 minuter. Efter att du har tittat på filmerna finns det två stycken kunskapstest som du kan testa dina kunskaper på.

Instruktionsfilmer

Film 1: Inledning anatomi och fysiologi (3,20 min)
Film 2: Indikationer, följder mm  (9.20 min)
Film 3: Sugning, skötsel (6,50 min)
Film 4: Akuta åtgärder vid trakealkanylkomplikationer (6,40 min)
Film 5: Trakeostomi/laryngektomi (4,50 min)

Kunskapstest

Del 1 (8 frågor)

Del 2 (7 frågor)
 

Utbildningen består av två stycken filmer som du ska se i ordningsföljd. Total tidsåtgång för filmerna är lite drygt 26 minuter.

 

Film 1: Centrala infarter, del 1 (13,50 min)
Film 2: Centrala infarter, del 2 (12,30 min)

CVK

Foto: Jan Åkerling KTC USÖ

Utbildningen består av en film på lite drygt sju minuter.

 

Airvo 2 - Uppstart och rengörning (7,17 min)

Airvo

Foto: Jan Åkerling KTC USÖ

Fakta om KTC

KTC:s övergripande mål är att bidra till ökad patientsäkerhet och minskad risk för vårdrelaterade skador samt att öka medarbetarnas intresse för att utveckla vården via ständiga förbättringar av arbetsmetoder.

KTC-verksamheter finns vid Region Örebro läns alla tre sjukhus.

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 17, 2021