Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Madrasser - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Sjuksköterska

Person med (minst en punkt ska uppfyllas)

 • sår i kategori 3 och 4
 • icke klassificerbart trycksår med okänt sårdjup
 • misstänkt djup hudskada med okänt sårdjup 
 • Hög risk, 29 poäng eller lägre enligt RAPS

Behov av madrass i behandlande syfte för att

 • öka möjlighet till sårläkning
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
   

Omgivningsfaktorer:

 • patienten bor i enskilt eller särskilt boende

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • Regelbundna lägesändringar
 • Avlastning av hälar, genom positionering eller med särskilda hjälpmedel
 • Hjälpmedel för att minska friktion och skjuv till exempel glidlakan, slides och positioneringskuddar
 • Kommunernas madrassortiment för sår i kategori 1-2

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Såret minskar i omfång inom två månader.

Behov av madrass upphör efter sex månader.

En madrass med luft kan bli ett hinder för patienten att röra sig självständigt. Det bör beaktas och utvärderas vid förskrivning av växeltrycksmadrass.

Madrassen är en av flera åtgärder vid behandling av sår i kategori 3 och 4.

Madrass som ska användas som en åtgärd vid behandling av sår i kategori 1 och 2 är kommunernas ansvar.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

innan förskrivning

 • genomföra bedömning inför förskrivning av behandlande madrass enligt riktlinjen ”Trycksår - utredning, prevention och behandling”
 • göra en helhetsbedömning tillsammans med arbetsterapeut för insatser gällande tryckavlastning och positionering under dygnets alla timmar

efter förskrivning

 • installera och prova ut madrassen
 • instruera i handhavande och skötsel för patient och vårdare
 • följa upp och senast var tredje månad rapportera fortsatt behov eller ej till Centrum för hjälpmedel
 • kontakta Centrum för hjälpmedel då behovet upphör, samt rengöra och packa ihop madrassen inför returneringen
 • meddela Centrum för hjälpmedel vem som övertar förskrivaransvaret vid byte av omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Madrassen kan klämmas i sängens grindar om madrassen är för bred.

 

I omvårdnadssängar ska madrassband endast fästas i sängens rörliga delar, ej i ram och grind då sängen går sönder vid lägesjustering.

 

Madrassen kan punkteras av vassa föremål.

Ingen avgift.

 

043306 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 18, 2024

Read more about Riktlinjer