Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Dynor.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person som på grund av sjukdom eller skada har svårigheter att

  • sitta

Behov av tryckavlastande dyna för att

  • minska smärta
  • avlasta särskilt område
  • minska risken att utveckla trycksår

 

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i veckan

 

Innan förskrivning ska följande bedömts vara otillräckligt

  • hjälpmedel på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever mindre smärta vid sittande.

Att skapa en tryckfri zon (eller välja en dyna med urtaget hål) som en del i behandlingen vid sår kan inte rekommenderas. Det medför för stora risker då mycket stor exakthet krävs när patienten placerar sig/placeras på dynan så att den tryckfria zonen hamnar exakt under såret och inte vid hålets kant där trycket blir extra högt. Tryckfrizon genom urtag rekommenderas därför enbart när syftet är smärtlindring.

Dynor kan inte förskrivas och användas som tillbehör till omvårdnadshjälpmedel förskrivna från kommunernas sortiment. Till de hjälpmedlen förskrivs kommunens upphandlade tillbehör.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

 

Dynan måste ligga stadigt på exempelvis stolen, hygienhjälpmedlet eller i fåtöljen.

Förhöjande dynor och kildynor med särskild avlastning förskrivs genom försäljning. För övriga dynor gäller ingen avgift.

 

181006 Sittdynor och underlägg

043303 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer