Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

Logoped

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • skapa tillräcklig röstvolym vid talad kommunikation

Behov av röstförstärkare för att

  • förstärka röstvolym

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten gör sig hörd vid samtal i bilen.

Hjälpmedlet höjer endast röstvolym. Det kan inte förtydliga ett sluddrigt tal.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

220906 Röstförstärkare för personligt bruk

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer