Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Besöksavgift gäller vid förskrivning, utprovning, anpassning av hjälpmedel samt träning. Avgift tas ut om kontakten är ett personligt möte mellan patient och vårdgivare och journalanteckning görs.

Avgift för

Pris

Frikortsgrundande

Besök

220 kronor

Ja

 

Avgiften gäller för: 

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer
  • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal.

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Avgift för

Pris

Besök

25 kronor

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Nedan avgift gäller för personer över 20 år. 

Typ

Avgift per månad

Frikortsgrundande

Abonnemang

70 kronor

Nej

 

Abonnemangsavgiften tas ut för individmärkta personliga hjälpmedel från bland annat Centrum för hjälpmedel, Audiologen och Syncentralen.

 • Ett personligt hjälpmedel är ett utvalt hjälpmedel för att lindra eller kompensera för skada eller funktionsnedsättning.

Vilka hjälpmedel som ingår i abonnemangsavgiften framgår i avgiftstabellerna nedan.

Avgiften är densamma oavsett antal hjälpmedel.

Nedan information gäller samtliga patienter över 20 år, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige för hjälpmedel från Centrum för hjälpmedel,  Audiologiska kliniken, Syncentralen och Ortopedteknik.

Typ av service

Pris

Frikortsgrundande

Serviceavgiften omfattar

 • service
 • installation
 • reparation.

110 kronor

Nej

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder.

Avgift för

Pris

Frikortsgrundnande

Samtliga hjälpmedel utom inkontinenshjälpmedel. Avgiften tas ut vid varje leverans.

220 kronor

Nej

Inkontinenshjälpmedel - gäller för upp till 6 leveranser under en 12-måndersperiod.

440 kronor

Nej

Inkontinenshjälpmedel - från 7:e leveransen

440 kronor

Nej

Ingen avgift för hämtning av hjälpmedel när behovet upphört eller för hämtning vid service och reparationer.

Nedan anges några av regionens hjälpmedel.

Information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige.

Inga hjälpmedelsavgifter är frikortsgrundande om det inte specifikt anges. 

Följande avgifter gäller från och med 20 års ålder.

Typ

Avgift per månad

Abonnemang

70 kronor

 

Avgifter för hjälpmedel som inte ingår i abonnemangsavgiften:

Glasögon

Avgift för

Pris

Glasögonbåge

550 kronor

Avstyckåndsglas

170 kronor/styck

Läsglas till addition upp till 5,0

110 kronor/styck

Bifokalglas

170 kronor/styck

Progressivt glas

660 kronor/styck

Slipat solglas i båge

220 kronor/styck

Solförhängare

220 kronor

Behandling av glas (bland annat 
antireflexbehandling och hårdbehandling)

110 kronor per glas och behandling

 

 

Barn och ungdom som inte fyllt 20 år:

Avgift för

Pris

Glasögonbåge

0 kronor

Avstyckåndsglas

0 kronor/styck

Läsglas till addition upp till 5,0

0 kronor/styck

Bifokalglas

0 kronor/styck

Progressivt glas

0 kronor/styck

Slipat solglas i båge

0 kronor/styck

Solförhängare

220 kronor

Behandling av glas (bland annat 
antireflexbehandling och hårdbehandling)

0 kronor

 

 

Ovan gäller ett par glasögon enligt remiss/recept. För reservglasögon eller ett extra par tas avgift ut enligt tabellen för patienter från och med 20 år.

Kontaktlinser

Följande egenavgifter gäller för kontaktlinser på medicinsk indikation från och med 20 års ålder:

Avgift för

Pris

 Nytillpassning inklusive lins

1 100 kronor/öga

Omtillpassning inklusive lins

660 kronor/öga

Månadslinser

220 kronor/öga och halvår

Ny kontaktlins

440 kronor

 

Avgiften kan maximalt bli 3 100 kronor/år (exklusive besöksavgifter). Eventuellt överskjutande avgift subventioneras av Region Örebro län.

Barn och ungdomar upp till 20 år

Barn och ungdom upp till 20 år får kostnadsfritt kontaktlinser på medicinsk indikation.

Kontaktlinsvätska är kostnadsfri för barn och ungdom som inte fyllt 20 år.

Typ

Avgift per månad

Abonnemang

70 kronor

Följande avgifter gäller från och med 20 års ålder och till och med 84 år.

Avgift för

Pris

Frikortsgrundande

Förnyelse av inkontinenshjälpmedel (per telefon eller 1177:s e-tjänster) 

0 kronor

 

Vid förändring av förskrivning vid besök

220 kronor

Ja

Årsavgift för inkontinensartikel

190 kronor

Ja

 

 • Årsavgift för inkontinenshjälpmedel debiteras patienten en gång per tolvmånadersperiod vid förskrivning och registreras då i högkostnadskortet.
 • Om patienten har frikort vid det första förskrivningstillfället uttas ingen årsavgift eller besöksavgift.
 • Önskar patienten förnyelse av inkontinenshjälpmedel efter en tremånadersperiod upp till ett år, uttas ingen ny besöksavgift.
 • Endast om förskrivningen ändras uttas ny besöksavgift, under förutsättning att förskrivningen görs vid ett personligt besök.
 • För årsförnyelse efter ett år från förskrivningen uttas ny årsavgift. Görs årsförnyelsen vid indirekt besök uttas endast årsavgiften.

Typ

Avgift per månad

Abonnemang

70 kronor

 

Avgifter för hjälpmedel som inte ingår i abonnemangsavgiften:

Avgift för

Pris

Lån av rollator

280 kronor

Eldrivna rullstolar med manuell styrning (startavgift*)

550 kronor

Drivaggregat (startavgift*)

550 kronor

Avgift för trehjulig cykel och tandemcykel för barn och ungdom som inte fyllt 20 år

(Avgiften uttas även vid storleksbyte)

500 kronor

Kryckor och gåbockar

 

* Startavgiften är utöver abonnemangsavgiften, se ovan.

Skor

Följande avgifter gäller från och med 20 års ålder:

Avgift för

Pris

Skor (oavsett par eller styck)

880 kronor

Sandal (oavsett par eller styck)

880 kronor

Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck)

880 kronor

Skoändringar och kolfibersula (oavsett om den ena eller båda skorna åtgärdas)

110 kronor

 

Barn och ungdomar under 20 år:

Avgift för

 

Pris

Skor (oavsett par eller styck)

440 kronor

Sandal (oavsett par eller styck)

440 kronor

Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck)

440 kronor

Skoändringar kolfibersula (oavsett par eller styck)

110 kronor

 

Till patient oavsett ålder som köper konfektionsskor där det krävs olika stora skor (minst 15 millimeters längdskillnad) svarar sjukvården för maximalt 800 kronor.    

Ortoser

Följande egenavgifter gäller från och med 20 års ålder:

Avgift för

Pris

Arm- och handortos

440 kronor

Helbenortos

880 kronor

Knäortoser

880 kronor

Fotortoser

880 kronor

Ankelfotortos

880 kronor

Höftortos

880 kronor

Nackkrage

440 kronor

Bråckband, BH, SI bälte

440 kronor

Tygkorsetter, gördlar

880 kronor

Individuellt utformade produkter

Tumortos, handledsortos, helhandsortos, armbågsortos, epicondylitbandage

110 kr

Prefabricerade mjuka standardmodell

Finger- eller tumortos, handledsortos                     

110 kronor

Avancerad handledsortos (enbart Ortopedteknik)

440 kronor

 

Nivåuppdelning av ortroser

Ortoserna delas in i fyra nivåer där nivå A likställs med förband och ingår i besöksavgiften. Nivåerna B, C och D innebär egenavgift enligt nedan.

 • Nivå A - Postoperativa eller posttraumatiska förband
 • Nivå B - Konservativ behandling
 • Nivå C - Konservativ långsiktig behandling 
 • Nivå D - Ortoser som ger handen en förbättrad funktion genom stöd

 

Avgift för

Pris

Kompressionsstrumpa klass 2 och uppåt.

190 kronor/strumpa

 

Strumppådragare

 

Primärvården ansvarar för förskrivning av kompressionsstrumpor. Patienten betalar 380 kr per par eller 190 kr per strumpa.

Kompressionsstrumpor för armar räknas som behandlingshjälpmedel och förskrivs inom länssjukvården avgiftsfritt.

Armstrumpor lämnas ut via fysioterapeut/sjukgymnast vid sjukhusklinik.

Nedan avgifter gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder.

Avgift för

Pris

Abonnemangsavgift

Peruk

190 kronor

 

TENS

 

Ja

CPAP (andningshjälpmedel vid obstruktiv sömnapnésyndrom)

 

Ja

Apnéskena

440 kronor

 

Förhöjningsklossar till säng

 

Griptänger

 

Vid kraftigt nedsmutsat hjälpmedel från Centrum för Hjälpmedel tas en avgift på 550 kronor ut för rengöring.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024