Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Bårhusen vid våra tre sjukhus tar emot avlidna från sjukhuset, olika boenden, hem och andra sjukhus. Vi omhändertar avlidna tills anhöriga har fattat beslut angående begravning, kremering eller transport till hemlandet.

De avlidna förvaras i kylrum i avvaktan på begravning. Begravningsbyråerna tar kontakt och bokar tid inför kistläggning och hämtning av den avlidne. På bårhuset avlägsnas eventuell pacemaker och identitet kontrolleras innan kroppen lämnas ut till begravningsbyrå. 

En stor del av bårhusens verksamhet handlar också om anhörigkontakter med avskedstaganden och information och stöd med anledning av dödsfallet. Många vill ta ett sista farväl och vi försöker se till att det blir en så fin stund som möjligt.

 

Avliden patient - rutin för

Ett namnkort/identitetskort ska fyllas i och fästas på kroppen, liksom transportsedel/bårhusmeddelande. Den avlidne skall placeras på rygg med händerna på bröstet och med huvudet högt och rakt. Kroppen skall vara helt täckt av lakan eller filt vid transport till kylrummet.

Bårhusmeddelande (Lindesbergs lasarett)

Mer information om dödsfall och transport av avlidna (Avgiftshandboken)

 

Obduktion

Obduktionsavdelningen utför endast kliniska obduktioner, där patienten har avlidit av sjukdom utan misstanke om brott eller pågående missbruk.
Vid begäran om obduktion ska OBDUKTIONSREMISS fyllas i och skickas till kliniken för patologi inom två arbetsdagar efter dödsfallet. Handskrivna remisser accepteras ej.

Eventuella smittsamma sjukdomar ska stå med på remissen.
OBS! På remissen måste antecknas att anhöriga är informerade och har samtyckt till obduktion.

 

Kontakt vid förfrågan

Patologi obduktion USÖ

Kontakt vid förfrågningar

Obduktionsavdelning Karlskoga lasarett

Kontakt vid förfrågningar

Bårhuset obduktion Lindesbergs lasarett

Möjlighet till avsked

Det är viktigt att närstående erbjuds möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen där patienten har blivit vårdad. Det finns även möjlighet att ta ett sista farväl vid bårhusets visningsrum. Avskedsrummet är neutralt inrett och till för alla oavsett trosuppfattning eller religion.  

Observera – endast tidsbokade visningar, vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot närstående som inte har bokat tid.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 24, 2021