Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

1177

1177 är ett koncept med fyra tjänster. Alla regioner i samverkan står bakom 1177. Det är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

1177 på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Där svarar sjuksköterskor som bedömer vårdbehov och ger råd. Region Skåne driver sin egen sjukvårdsrådgivning men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer.

Information om 1177 på telefon (1177.se)

1177.se

På webbplatsen 1177.se finns information om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här finns också artiklar om hälsa och förebyggande vård. Information om hur vården fungerar i Sverige med regler och rättigheter finns också på sajten. Allt innehåll på 1177.se faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården.

Information på 1177.se riktar sig mot invånare, men du som arbetar i vården kan använda och hänvisa till innehållet i kontakt med patienter.   Du kan också skriva ut information till patienten om det behövs.

Redaktionellt innehåll på 1177.se är uppdelat i sex olika ingångar:

  • Liv & hälsa
  • Barn & Gravid
  • Olyckor & skador
  • Sjukdomar & besvär
  • Behandlingar & hjälpmedel
  • Så fungerar vården

Informationen på 1177.se vänder sig främst till alla invånare i Sverige. Men där finns även regionalt innehåll som varje region ansvarar för, till exempel artiklar eller regionala tillägg, som skapas och hanteras av en regional redaktion.

Innehållet på 1177.se ska kunna uppfattas och hanteras av så många invånare som möjligt. Det finns möjlighet för textuppläsning av webbplatsens innehåll genom funktionen Lyssna. En del av innehållet är översatt till andra språk.

Det finns också texter som är skrivna på ett språk som är anpassat för personer som har svårt att läsa text av olika skäl. 

Besök 1177.se

På 1177.se finns också två andra tjänster: Hitta Vård samt e-tjänster.

Hitta vård på 1177.se

I tjänsten Hitta vård på 1177.se finns kontaktuppgifter, öppettider och övrig information till mottagningar inom vård och tandvård. Dessa sidor kallas för kontaktkort.

Informationen på kontaktkorten hämtas framför allt från den nationella HSA-katalogen. I Skåne registreras informationen i Katalogtjästen (KOLL).

Genom publiceringsverktyget Kontaktkortsadmin kan kontaktkorten också kompletteras med:

  • Information om utbud
  • Aktuelltnotiser
  • E-tjänster
  • Relaterade länkar till sidor inom 1177.se

Hitta vård på 1177.se

E-tjänster på 1177.se

1177:s e-tjänster gör det möjligt för invånare att kommunicera med vården dygnet runt. Genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se kan invånaren till exempel av-/omboka tid, förnya recept eller kontakta mottagningen.

E-tjänster på 1177.se

Umo.se

Umo.se riktar sig till unga i åldrarna 13 - 25 år. På webbplatsen finns innehåll om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket mer. Bakom Umo.se finns alla Sveriges regioner.

Ungdomsmottagningen på nätet (umo.se)

Did the content help you?

Last updated: Friday, November 3, 2023